Klub 95

Torsted Klub 95 henvender sig først og fremmest til de ældre i Torsted.
Klubbens formål er et socialt samvær med en kulturel vinkel.
Klubbens møder afholdes normalt i Torsted Forsamlingshus hver anden tirsdag kl. 14,30.
Sæsonen er fra starten af oktober til slutningen af marts.
Klubbens møder med indhold bekendtgøres halvårligt i Landsbyliv.
Formand: Ane Kristensen, tlf. 97 33 33 36